Urte sigarett mot nikotinsuget

Røykeslutt 
Hjemmepakkene

Røykesluttpakkene er en samling av flere effektive naturmedisinprodukter og andre hjelpemidler, som er meget forsiktig valgt og samlet i unike pakker. Hver pakke er tilpasset forskjellige behov, avhengig av hvilke symptomeren opplever eller i hvilke faser av røykeslutt en befinner seg i. Pakkene er til stor hjelp ikke bare for å slutte å røyke, men også for å forbli fullt og helt nikotinfri.