Urte sigarett mot nikotinsuget

Røykeslutt 
"Hjemme pakkene"

Røykeslutt pakkene er en samlinger av flere effektive naturmedisin produkter og andre hjelpemidler, som er meget forsiktig valgt og samlet på et unik pakker. Hver pakke tilpasset til enkelt behov, avhengig av hvilket symptomer eller i hvilket faser av røykeslutt en påfinne seg på. Pakkene er til stor hjelp ikke bare for å slutte å røyke, men viktigste er å forbli fullt og helt nikotin-frie.